“Congrés de Cultura Valenciana.” Qué és?

  Un espai divulgatiu i de participació per a tots.

      Mitjançant aquesta experiència pretenem estructurar un poc més el

País Valencià.

Divulgar la informació, la cultura, l’art….;  tot allò que generem:

notícies, actes, esdeveniments, etc.;

ajudant a identificar-nos-en amb els diversos àmbits socials. 

 facilitant aprenentatges, intercanvis de coneixements o,

senzillament dels nostres parers.

  

Tria la disciplina que més t’agrade…     Inscriu-te i Participa!!!

 
   Convocatòries obertes : 

                                             

    1.- “Congrés de Filologia del País Valencià”  Oberta la inscripció de l’1 de Març al 30 d’Abril 2023.

     2.- Congrés d’Història del País Valencià. Efemèride: “1492-València Capital del Món.”
         Inscripció de l’1 de Març al 30 d’Abril del 2023.

     3.- Congrés de Ciència i Tecnologia del País Valencià. Inscripció de l’1 de Març al 30 d’Abril 2023.


+info

   Espai de divulgació del Congrés:
   1.- Cerca tot seguit per disciplines i temàtiques.
    2.- Ajuda’ns a ampliar el repertori fent noves suggerències, utilitza el nostre correu.


Continua baixant…

Espais de divulgació. Disciplines:
(en construcció)

  
   Tria el teu àmbit:
 
   1.- Ciències Tècniques i Tecnològiques.
 
   2.- Arts i Humanitats.
 
   3.- Ciències Pures i Bio-Ciències.
 
   4.- Ciències de la Salut.
 
   5.- Ciències Empresarials.
 
   6.- Ciències Jurídiques.
 
   7.- Ciències Socials.
 
   8.- Ciències de l’Educació.
 
   9.- Ciències de la Informació.
 
   10.- Altres especialitats: Esport, Animació, Turisme, etc.


1.-Tèc


2.-AH


3.-CP


4.-Sa


5.-Em


6.-Jur


7.-Soc


8.-CEd


9.-CI


10.-AE


11.-Al


12.-Al


Continua baixant…

   1.- Ciències Tècniques i Tecnològiques.
 
     1.1.- Arquitectura, Enginyeries i Tecnologies diverses.
     1.2.- Tècniques industrials, químiques, etc.
     1.3.- Telecomunicacions.
     1.4.- Informàtica, multimèdia, etc.
     1.5.- Altres especialitats.
 


1.1.- AET


1.2.- TIQ


1.3.- Telc


1.4.- TIC


1.5.- AE

   2.- Arts i Humanitats.
  
     2.1.- Filologia.
     2.2.- Literatura.
     2.3.- Llengua.
     2.4.- Traducció i interpretació.
     2.5.- Història, Hist. de l’Art i especialitats.
     2.6.- Geografia.
     2.7.- Filosofia.
     2.8.- Arts plàstiques.
     2.9.- Arts Musicals.
     2.10.- Altres especialitats.


2.1.- Filo


2.2.- Lit


2.3.- Llen


2.4.- TI


2.5.- HA


2.6.- Geo


2.7.- Fils


2.8.- AP


2.9.- AM


2.10.- AE

  3.- Ciències Pures i Bio-Ciències.
 
   3.1.- Biomedicina,
   3.2.- Bioquímica,
   3.3.- Biologia,
   3.4.- Biotecnologia,
   3.5.- Física,
   3.6.- Química,
   3.7.- Matemàtiques,
   3.8.- Ciències Ambientals,
   3.9.- Ciències Gastronòmiques, Enologia,
   3.10.- Altres.


3.1.- BM


3.2.- BQ


3.3.- Biol


3.4.- BT


3.5.- Fís


3.6.- Quí


3.7.- Mat


3.8.- CA


3.9.- CGE


3.10.- Alt

  4.- Ciències de la Salut.
  4.1.- Medicina.
  4.2.- Infermeria.
  4.3.- Covid.
  4.4.- Odontologia.
  4.5.- Farmàcia.
  4.6.- Dietètica, Aliments i Nutrició.
  4.7.- Logopèdia.
  4.8.- Psicologia.
  4.9.- Veterinària.
  4.10.- Altres.


4.1.- Med


4.2.- Inf


4.3.- Cov


4.4.- Od


4.5.- Far


4.6.- DAN


4.7.- Log


4.8.- Psic


4.9.- Vet


4.10.- Alt


1.1.- AET


1.1.- AET


1.1.- AET


1.1.- AET


1.1.- AET

 
 5.- Ciències Econòmiques i Empresarials.
 
  5.1.- ADE, Economia i negocis.
  5.2.- Finances i comptabilitat, etc.


5.1.- ADE


5.2.- FC


5.3.- Alt


5.4.- Alt


5.5.- Alt

  6.- Ciències Jurídiques.
 
  6.1.- Dret.
  6.2.- Ciències polítiques i de l’Administració.
  6.3.- Criminologia.


6.1.- Dr


6.2.- CPA


6.3.- Cri


6.4.- Alt


6.5.- Alt

  
 7.- Ciències Socials.
  7.1.- Treball Social.
  7.2.- Relacions Laborals.
  7.3.- Recursos Humans.


7.1.- TS


7.2.- RL


7.3.- RH


7.4.- Alt


7.5.- Alt

 

 8.- Ciències de l’educació.
 
  8.1.- Mestres.
  8.2.- Pedagogia.
  8.3.- Sociologia.
  8.4.- Educació Social.
  8.5.- Altres.


8.1.- Mes


8.2.- Ped


8.3.- Soc


8.4.- ES


8.5.- Alt

 
 9.- Ciències de la informació.
 9.1.- Periodisme.
 9.2.- Comunicació Audiovisual.
 9.3.- Informació i Documentació.


9.1.- Per


9.2.- CA


9.3.- ID


9.4.- Alt


9.5.- Alt

  10.- Altres especialitats.
 
  10.1.- Esport i Activitat Física (i subseccions esportives).
  10.2.- Animació cultural.
  10.3.- Animació infantil i juvenil.
  10.4.- Turisme.
  10.5.- Altres.


10.1.- Esp


10.2.- AC


10.3.- AIJ


10.4.- Tur


10.5.- Alt