“Biblioteca Valencianista.” Qué és?

   La Biblioteca Valencianista és l’espai divulgatiu de les publicacions valencianes en els diversos suports i formats i, per extensió, al de tot el seu àmbit lingüístic i cultural.

   Llibres i revistes en format tradicional o digital, enllaços a aquests o a webs amb el seus continguts o altres webs diversos continguts rellevants.

     Pretén, com no, ser també un espai de debat i controvèrsia.

El món avança així.
Tria mitjançant una determinada especialitat
o utilitza la numeració de la 
CDU – Classificació Decimal Universal – i…
adjunta informació en pdf, enllaços a webs, etc.
 

 

 

   Convocatòries obertes : 

                                             

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

     1.- Congrés de Llengua i Literatura Valenciana. 

 
           
 
               Oberta la inscripció del 25 d’Abril al 30 d’Octubre de l’any en curs.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

     2.- Congrés d’Història del País Valencià.

           Efemèride: “1492-València Capital del Món.”

          
 
               Oberta la inscripció del 25 d’Abril al 30 d’Octubre de l’any en curs.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

     3.- Congrés de Ciència i Tecnologia del País Valencià.

          
 
               Oberta la inscripció del 25 d’Abril al 30 d’Octubre de l’any en curs.
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
    

     Estudis i investigacions diverses: 

 

       1.- Cerca tot seguit per disciplines i temàtiques.

       2.- Amplia el repertori fent noves suggerències.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Universitats valencianes.

Relació d'Universitats Públiques:

Alacant : Universitat d'Alacant.
València : Universitat de València. Estudi General.
València : Universitat Politècnica de València.
Castelló : Universitat "Jaume I"
Elx : Universitat "Miguel Hernandez
"


Ciències universitàries:
divulgació de la recerca, el coneixement i la investigació.

(en construcció)

  
   Tria el teu àmbit:
 
   1.- Ciències Tècniques i Tecnològiques.
 
   2.- Arts i Humanitats.
 
   3.- Ciències Pures i Bio-Ciències.
 
   4.- Ciències de la Salut.
 
   5.- Ciències Empresarials.
 
   6.- Ciències Jurídiques.
 
   7.- Ciències Socials.
 
   8.- Ciències de l’Educació.
 
   9.- Ciències de la Informació.
 
   10.- Altres especialitats-1: Esport, Animació, Turisme, etc.
 
   11.- Altres especialitats-2.
 
   12.- Altres especialitats-3.
 
 
 
 

 

   
 
     1.- Ciències Tècniques i Tecnològiques.
 
     1.1.- Arquitectura, Enginyeries i Tecnologies diverses.
     1.2.- Tècniques industrials, químiques, etc.
     1.3.- Telecomunicacions.
     1.4.- Informàtica, multimèdia, etc.
     1.5.- Altres especialitats.
 
 

 

 

 

 

  
    
     2.- Arts i Humanitats.
  
     2.1.- Filologia.
     2.2.- Literatura.
     2.3.- Llengua.
     2.4.- Traducció i interpretació.
     2.5.- Història, Història de l’Art i especialitats.
     2.6.- Geografia.
     2.7.- Filosofia.
     2.8.- Arts plàstiques.
     2.9.- Arts Musicals.
     2.10.- Altres especialitats.
 

 

   
 
     3.- Ciències Pures i Bio-Ciències.
 
     3.1.- Biomedicina,
     3.2.- Bioquímica,
     3.3.- Biologia,
     3.4.- Biotecnologia,
     3.5.- Física,
     3.6.- Química,
     3.7.- Matemàtiques,
     3.8.- Ciències Ambientals,
     3.9.- Ciències Gastronòmiques, Enologia,
     3.10.- Altres especialitats.
 
 

 

 
 
     4.- Ciències de la Salut.
 
     4.1.- Medicina.
     4.2.- Infermeria.
     4.3.- Covid.
     4.4.- Odontologia.
     4.5.- Farmàcia.
     4.6.- Dietètica, Aliments i Nutrició.
     4.7.- Logopèdia.
     4.8.- Psicologia.
     4.9.- Veterinària.
     4.10.- Altres especialitats.
 
 

 

 
 
     5.- Ciències Econòmiques i Empresarials.
 
     5.1.- ADE, Economia i negocis.
     5.2.- Finances i comptabilitat.
     5.3.- Altres especialitats.
 
 
 

 

  
     6.- Ciències Jurídiques.
 
     6.1.- Dret.
     6.2.- Ciències polítiques i de l’Administració.
     6.3.- Criminologia.
     6.4.- Altres especialitats.
 
 

 

 
 
     7.- Ciències Socials.
 
     7.1.- Treball Social.
     7.2.- Relacions Laborals.
     7.3.- Recursos Humans.
     7.4.- Altres especialitats.
 
 
 

 

  
 

 

     8.- Ciències de l’educació.
 
     8.1.- Mestres.
     8.2.- Pedagogia.
     8.3.- Sociologia.
     8.4.- Educació Social.
     8.5.- Altres especialitats.
 
 
 

 

 

 
 
     9.- Ciències de la informació.
 
     9.1.- Periodisme.
     9.2.- Comunicació Audiovisual.
     9.3.- Informació i Documentació.
     9.4.- Altres especialitats.
 
 
 

 

 
 
     10.- Altres especialitats.
 
     10.1.- Esport i Activitat Física (i subseccions esportives).
     10.2.- Animació cultural.
     10.3.- Animació infantil i juvenil.
     10.4.- Turisme.
     10.5.- Altres especialitats.